noop


Also found in: Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

noop

(nuːp)
n
1. (Anatomy) Scot the tip or point of the elbow
2. Scot any projection or protrusion
3. (Plants) Scot and Northern English the fruit of the cloudberry
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Hier dien die kompakte vorm van die kwatryn as 't ware as 'n Ioergaatjie op 'n ryker, bloot gesuggereerde betekenis wat die leser noop om te herlees en weer te lees ten einde die veelvuldige betekenismoontlikhede te ontgin.
It is common to use implicit actions for proposition persistence (also known as noop actions) to ensure that propositions in [P.
Weliswaar is dit nie presies 'n metafoor nie, maar 'n rustige aand in die stad noop Xuma in Mine Boy (Abrahams) om te dink, "It was like being home in the country again".
Otherwise, so long as there is a blank cell, the only legal action is noop.
n Uitspraak soos hierdie noop die leser om te vra: Berus kunstenaarskap slegs in die konseptualisering van die kunswerk?
Eersgenoemde is werklik snaaks en laasgenoemde wil die leser noop om uit skone deernis en empatie te lag-hull oor Tajaat met die swaarkry ingeets om haar mond en oe-"Patroon op patroon op patroon van swaarkry".
Using a noop to achieve a goal is equivalent to achieving the goal early and allowing it to persist while other actions occur.