Noule

n.1.The top of the head; the head or noll.
References in periodicals archive ?
13 Caroline Delfosse, Blandine Ruhin, Monique-Marie Rousset-Caron, Magalie Noule, Pierre Lafforgue.
Nimelt ei suutnud Daugavgriva vennad ja Padise elanikud naaberkula Hatu omadega kalastamiskusimuses uhele noule jouda.