Paard


Related to Paard: Olifant
(pärd)
n.1.The zebra.
References in periodicals archive ?
Wanneer French se kavallerie Kimberley ontset: "Bezweet, afgemat, dik onder het stof, maar dat weerhield respectabele dames er niet van om hen min of meer van hun paard te trekken en onstuimig te omhelzen.
A key role seems to have been played by a company called Draap Trading--an interesting choice of name, given that draap spelt backward is paard, the Dutch word for horse.
gestreepte kiekendief = rasoen keboeloe, een hevige vervloeking bij grooten haat geuit" Mandar balo "berbelang-belang Muthalib (bulu hewan yang (1977) berwama-wami) posa kucing berbelang- belang, asu -anjing berbelang-belang" Makassar balo "bont, met witte Cense (1979) vlekken (vooral v paarden en honden); djarang-balo paard met witte vlekken, metgedeeltelijk bruine, gedeeltelijk witte huid; djarang- balo-dondo' paard met een witte Streep over het hoofd; djarang-balo-la 'bo izabelkleurig paard met flauw-witte vlekken; djarang- balo -palange paard met op verschillende plaatsen witte vlekken; djarang- balo-tjinde M paard met witte strepen over zijn rug; balo- sembang-tope met witte strepen rond het lichaam; pakeang-balo-balo camou-flage- dracht".
Zo kon de dichter Totius zich in 1940 nog levendig herinneren hoe hij met paard en wagen onderweg was geweest naar Lichtenburg, toen hij, 'in die vroee morestond by Hartebeesfontein', tijdens een rustpauze onder een paar doringbome zijn meegebrachte exemplaar van Die Volkstem opensloeg.
Her horse is a 10-year-old KWPN (Koninklijk Warmbloed Paard Nederland) which she has had for two years.
The story of Jason and Medea receives a postmodern treatment in an intriguing production from Dood Paard, one of Amsterdam's most acclaimed theater ensembles.
MIJNIE kannie zitte (1;9) `M cannot sit' PAARD kanniet nee valle (1;9) `horse cannot no fall' DIE kannie daarin (1;9) `that-one cannot there-in'