Columbidae

(redirected from Pigion)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Columbidae - doves and pigeonsColumbidae - doves and pigeons      
bird family - a family of warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings
Columbiformes, order Columbiformes - sand grouse; pigeons; doves; extinct dodos and solitaires
pigeon - wild and domesticated birds having a heavy body and short legs
genus Columba, Columba - type genus of the Columbidae: typical pigeons
genus Stictopelia, Stictopelia - a genus of Columbidae
genus Zenaidura, Zenaidura - mourning doves
Ectopistes, genus Ectopistes - a genus of Columbidae
References in periodicals archive ?
30am (English subtitles) Dal Ati: Adre, Pigion Cegin Bryn, S4C, yfory (tomorrow), 11.
Yn ogystal, bydd y cogydd Bryn Williams yn paratoi gwahanol ryseitiau yn Pigion Cegin Bryn, cyn i Sgyrsiau Soffa ddod a'r awr i ben.
Hefyd yn rhan o Dal Ati: Milltir2 bydd cyfle i fwynhau pigion o raglenni'r gorffennol gan gynnwys Cwpwrdd Dillad, Hwb a Bro, sy'n edrych ar lefydd ac yn cyfarfod cymeriadau o'r ardal.
Bydd rhaglen Y Babell Len yn cynnwys pigion ymryson y beirdd nos Fercher a nos Iau a darlith Goffa Hywel Teifi Edwards dan arolygaeth Yr Archdderwydd Christine James.
Mi gewch chi weld pigion pan fydd y rhaglen yn l ar yr awyr, yn cynnwys ffrae rhwng cnocell a wiwer - a gewch chi weld pwy enillodd.
Byddwn yn cael pigion y penwythnos ac yn clywed sut y bydd y criw'n dygymod a'r daith.
Mae 12fed cyfrol Pigion Talwrn y Beirdd, a gyhoeddir gan GyhoeddiadauBarddas, yn cwmpasu'r gweithiau gorau o'r rhaglen rhwng 2005 a 2010 - cyfnod olaf Gerallt Lloyd Owen wrth y llyw.
Elwyn jones, Arwel jones, Myrddin Owen from Hogia'r Wyddfa and inset bottom right, the band's CD Goreuon Hogia'r Wyddfa Pigion Disglair