Pelion

(redirected from Pilio)
Also found in: Encyclopedia.

Pe·li·on

 (pē′lē-ən, -ôn′), Mount
A peak, 1,624 m (5,328 ft) high, of northeast Greece in eastern Thessaly. According to Greek legend, it was the home of the centaurs, especially Chiron.

Pelion

(ˈpiːlɪən)
n
(Placename) a mountain in NE Greece, in E Thessaly. In Greek mythology it was the home of the centaurs. Height: 1548 m (5079 ft). Modern Greek name: Pílion

Pe•li•on

(ˈpi li ən)
n.
Mount, a mountain near the E coast of Greece, in Thessaly. 5252 ft. (1600 m).
Idioms:
pile (or heap) Pelion on Ossa,
a. to make matters worse; aggravate or compound a situation.
b. to engage in vain or futile efforts.
References in periodicals archive ?
6kg 4 llwy fwrdd o olew olewydd 4 ewin garlleg, wedi'u pilio 2 lwy fwrdd o sbrigau rhosmari ffres llond llaw o ddail mintys ffres 1 lemwn, y croen a'r sudd Halen Mon a phupur du 2 lwy fwrdd o fara lawr 1 llwy fwrdd o fel Dull 01 Rhowch yr olew, y garlleg, y perlysiau a chroen a sudd y lemwn mewn prosesydd bychan a chyfuno popeth.
Y bysedd 'na o gaws sy'n gallu cael eu pilio fel darnau o gortyn?
o Benrhyndeudraeth yn adrodd ei atgofion o fynd fel plant i fyny i'r mynydd i gasglu pabwyr i wneud canhwyllau brwyn, ac yna hanes y pilio a'u rhoi mewn saim i wneud y gannwyll.
Debio, primero, ser adoptado por Pilio, pues su condicion de extranjero no se lo permitia, y, despues, ser purificado por Eumolpo, para expiar la matanza de los centauros.
The ultrastructure of the osmeterium and the nature of its secretion in Pa pilio larvae (Lepidoptera).
Well, some drive to The Pelion - or Pilio - north of Athens, about halfway up the Greek mainland.
Other fires burned in northern Greece, near the border with neighbouring Albania, in the forested Pilio mountain range to the west, and in southern Greece.
Mae'n hen bryd i ni gywrdd ein bwyd go iawn eto, pilio a thorri llysiau yn lle jest rhoi bag ohonyn nhw mewn meicrodon, ychwanegu perlysiau o'r ardd a gwneud rhywbeth gwahanol, difyr efo nhw.
Oc, y gwir amdani ydy y bydda'i mwy na thebyg wedi gorfod codi'n gynnar er mwyn ymladd gyda'r siopwyr munud ola eraill er mwyn bachu sbrowts nad oes neb yn debygol o'u bwyta beth bynnag, cyn llusgo'r plant i ymweld theulu a ffrindiau na fyddan ni'n eu gweld ar Ddydd Nadolig, ac y bydda'i wedyn yn treulio gweddill y noson yn pilio tatws a moron, yn trio gwneud lle i'r twrci anferth yn y ffrij, ac yn trio cael y plant i fynd i'w gwlu yn gynnar fel 'mod i'n gallu lapio anrhegion di-ri tan hanner nos.
Roedden nhw'n bleser i'w pilio, mor llawn o sudd ac blas oedd yn deffro'ch synhwyrau chi go iawn am chwech y bore.