Pistilliferous

Pis`til`lif´er`ous


a.1.(Bot.) Pistillate.