Plutarch

(redirected from Plutarchus)
Also found in: Medical, Encyclopedia.
Related to Plutarchus: Plutarchos

Plu·tarch

 (plo͞o′tärk′) Originally Mestrius Plutarchus. ad 46?-120?
Greek biographer and philosopher. He wrote Parallel Lives, a collection of paired biographies of famous Greek and Roman figures that Shakespeare used as source material for his Roman plays.

Plu·tarch′an (-tär′kən), Plu·tarch′i·an (-tär′kē-ən) adj.

Plutarch

(ˈpluːtɑːk)
n
(Biography) ?46–?120 ad, Greek biographer and philosopher, noted for his Parallel Lives of distinguished Greeks and Romans

Plu•tarch

(ˈplu tɑrk)

n.
A.D. c46–c120, Greek biographer.
Plu•tarch′i•an, adj.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Plutarch - Greek biographer who wrote Parallel Lives (46?-120 AD)Plutarch - Greek biographer who wrote Parallel Lives (46?-120 AD)
Translations
Plutarch
Plutarque
플루타르크
Plutarch

Plutarch

[ˈpluːtɑːk] NPlutarco

Plutarch

nPlutarch m

Plutarch

[ˈpluːtɑːk] nPlutarco
References in periodicals archive ?
Fuit itaque Daphne, Penei fluminis filia, Phoebi amasia; Ariadna Bacchi; Sappho, Phaonis; Hebe iuventutis dea Herculis; Syrinx Nympha, Ponos; Ero, Leandri; Phyllis, filia Lycurgi regis Thracum, Demophontis; Iphis, Patrocli; Smilax, Croci; Glicera, Pausiae Sicyonis pictoris; Pancaspen, Alexandri, quam Alexander ipse muneri dedit Apelli pictori; Philace, Stratoclis; Echo, Narcissi; Flora, dea florum, Zephiri; Acme, Septimii; Aufilena, Quintii; Andromeda, Persei; Lesbia, ut diximus, Catulli; Quintilia, Calvi Licinii; Lyde, Callimaci; Batthis, Philetae; Beatrix, Dantis Aligerii; Laura, Petrarcae, Licina Horatii; Stella, Platonis, ut Plutarchus auctor est.
La idea la encontramos tambien en Plutarchus, Praecepta coniugalia, 11.
n Kleiner, meer filologiese probleem is die inkonsekwente spelling van Griekse eiename: so vind ons byvoorbeeld Heraklitos in plaas van Herakleitos; Plutarchus, Pindarus, Glaukus en Hesiodus naas Homeros, Philoktetos en Priamos.
The Latin reads, "Ut plutarchus refert sibi sepulchrum extruxit inquo hec litteris scripsit: 'Quicumque rexpecuniis indiguerit, patefacto hoc monumento que volveris accipito.
10) Lucius Mestrius Plutarchus (46-120): historiador e ensaista grego, um dos ultimos pensadores do helenismo, escreveu duas grandes obras, Vidas Paralelas, que biografa 23 figuras eminentes gregas e 23 romanas, comparando, aos pares, seus vicios e virtudes (Teseu e Romulo, Licurgo e Numa, Solon e Publicola, etc.