Pollachius pollachius


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Pollachius pollachius: Walleye Pollock, Pollachius virens
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Pollachius pollachius - important food and game fish of northern seas (especially the northern Atlantic)Pollachius pollachius - important food and game fish of northern seas (especially the northern Atlantic); related to cod
gadoid, gadoid fish - a soft-finned fish of the family Gadidae
pollack, pollock - lean white flesh of North Atlantic fish; similar to codfish
References in periodicals archive ?
Selon L'ONSSA, l'echantillonnage porte sur 36 especes de poisson debarques sur les cotes marocaines et parmi les plus consommees au Maroc, a savoir Sardina pilchardus, Scomber sp, Genypterus spp, Sardinella aurita, Engraulis specie, Pagellus acarne, Boops boops, Sarda sarda, Trisopterus minutus, Trachurus trachurus, Pollachius pollachius, Conger conger, Sparus aurata, Hypomesus pretiosus, Xiphias gladius, Grondin, Dicologoglossa cuneata, Katsuwonus pelamis, merluccius merluccius, Mugil labrosus, Umbrina canariensis, Pagellus bellottii, Orcynopsis unicolor, Raja species, Scorpaena elongata, Pomadasys incisus, Rouget, Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo, Zeus faber, Diplodus vulgaris, Solea solea, Requins, Thunnus species, euthynnus specie et Trachinus armatus.