Pomorze


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

Pomorze

(pɔˈmɔʒɛ)
n
(Placename) the Polish name for Pomerania
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Major organization : SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE, NADLESNICTWO POMORZE W POMORZU
Pomorze w epoce brazu w swietle dalekosieznych kontaktow wymiennych.