Port Talbot

(redirected from Porth Talbot)
Also found in: Encyclopedia.

Port Talbot

(ˈtɔːlbət; ˈtæl-)
n
(Placename) a port in SE Wales, in Neath Port Talbot county borough on Swansea Bay: established as a coal port in the mid-19th century; large steelworks; ore terminal. Pop: 35 633 (2001)
References in periodicals archive ?
Fourteen areas across the country will benefit from the move, which is being rolled out in 2013/14 - Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Anglesey, Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Merthyr Tydfil, Neath Porth Talbot, Newport, Powys, Rhondda Cynon Taf, Swansea and the Vale of Glamorgan.
Those affected included the A48 in Porth Talbot and the A5 near Corwen.
Three of the 15 are in Bridgend - most being in Neath Porth Talbot.
Wrth iddo ddarganfod dyfrgwn yn chwarae ger y Cob ym Mhorthmadog, tylluanod clustiog yn hela ar stad ddiwydiannol yng Nghinmel, Clwyd, ydfrain yn nythu ym Methesda a cheirw coch yn ymladd ym Mharc Margam ger Porth Talbot, daw'n amlwg bod rhyfeddodau natur ar ein carreg ddrws - ond i ni agor ein llygaid.