puha


Also found in: Thesaurus, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

puha

(ˈpuːhɑː)
n
(Plants) NZ another name for sow thistle
[Māori]
References in periodicals archive ?
5) Cristina Puha, "Pozitia lui Iancu Flondor fata de noile realitati politice ale Regatului Roman (1918-1924)", in Analele Bucovinei, VII, 2, Bucuresti, 2000, pp.
Site 50-80-15-4851, located on the opposite bank of Puha Stream from O18, is likely to be the oldest among the four.
Seetottu oleme meie ja eelnimetatud piiskop Dietrich suurema kindluse jaoks selle kirja kulge oma pitseri riputanud, mis on antud Tartu lossis, meie Issanda aastal tuhat kolmsada uheksakummend kaheksa puha neitsi Margareta paeval.
Higher levels were found only in concentrations of oil products in the rivers of North-East Estonia, which exceed the limit values established in Estonia (in the Puha River < 10-78 [micro]g/L and in the Selja River < 10-73 [micro]g/L).
Otepaa linnuses oli kindlasti kabel, aga see kandis hoopis Puha Miikaeli nime.
This research was funded by the Department of Fisheries and Oceans, Canada through a Canadian Biotechnology Strategy Grant and industry partners, PUHA and UHA.
Voib ainult oletada, et sellel asus uhke retaabel, mis oli kunstilises mottes vorreldav tanaseni sailinud Niguliste ja Puha Vaimu omadega.
59) teze puha ol-i-O tudar risti-da be-IMPF-3SG daughter baptise-daINF teze puha tul-i-O matta (Parnu-Jaagupi) come-IMPF-3SG bury+daINF 'one one holiday the daughter had to be baptized, on the next holiday she had to be buried'
Tema oli see, kes rakendas Gruusia kaitsepuhaku, lohega voitleva Puha Juri oma sojakate voimu- ja rahvuslike ambitsioonide teenistusse.