riant


Also found in: Thesaurus, Medical, Financial, Encyclopedia.
Related to riant: gruelling, quainter

ri·ant

 (rī′ənt, rē′-, rē-äN′)
adj.
Cheerful; mirthful.

[French, present participle of rire, to laugh, from Old French, from Latin rīdēre.]

riant

(ˈraɪənt)
adj
rare laughing; smiling; cheerful
[C16: from French, from rire to laugh, from Latin rīdēre]
ˈriantly adv

ri•ant

(ˈraɪ ənt, ˈri-; Fr. ryɑ̃)

adj.
laughing; smiling; cheerful.
[1560–70; < French, present participle of rire to laugh « Latin rīdēre; see -ant]
ri′ant•ly, adv.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adj.1.riant - showing or feeling mirth or pleasure or happiness; "laughing children"
happy - enjoying or showing or marked by joy or pleasure; "a happy smile"; "spent many happy days on the beach"; "a happy marriage"
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Quant on veut lui parler de verite, il ecoute moins car il est attire par le jeu [beaucoup plus grand que], y voit-il, corroborant son constat par une replique de Moliere sur l'attitude de son public, riant a toutes les farces, mais se montrant moins regardant sur leurs symboliques et leurs portees.
Dwi'n eitha siwr bod un ifanc yn dod hefyd, un efo golwg tipyn mwy bler arno na'i riant ar y dechrau, ond mae o'n mynd yn ddelach bob dydd ac yn dipyn llai nerfus na'i dad.
Mae un peth yn siwr, chafodd hi erioed gic ac ni chlywodd reg ac ni fu unrhyw riant yn ei bygwth fel a geir y dyddiau hyn.
Contact: Martin Riant, president global feminine care
Nous n'allons tout de meme pas acquerir ce beau bolide de Mercedes a plus de 950 millions de centimes [beaucoup plus grand que], reconnait, en riant une jeune etudiante rencontree devant les belles berlines allemandes.
Fel y gweyr unrhyw riant, mae''n ofal 24 awr y dydd, a rydych chi wedi hen arfer meddwl mewn stereo, gan ystyried eu gofynion hwy yn gyntaf.
Philippe, group president, Central and Eastern Europe, Middle East and Africa; Martin Riant, group president, global baby care; Valarie L.
Ond fel y gw yr unrhyw riant, mae hiwmor yn hollbwysig a hanner y dasg yw diddanu plant, ac os mai dyna yw eich galwedigaeth yna mae gynnoch chi fantais fawr cyn cychwyn.
Martin Riant, 44, currently vice president - global feminine care has been elected president - global feminine care.
beaucoup moins que] Une journaliste du Figaro, raconte Nadia Dridi, presidente de l'Association nationale de promotion de la jeunesse, etait subjuguee et sous le charme en voyant des moutahadjibate attablees, riant et blaguant avec des copains [beaucoup plus grand que].
Yn Affrica, mae mwy na 11 miliwn o blant wedi colli un neu ddau riant oherwydd AIDS.
Wrth gwrs, mae hyn wedi bod yn digwydd i athrawon a gweithwyr yr Urdd ac ati ers amser ond yn awr clywir bod rhaid ymchwilio i gefndir unrhyw riant sydd yn mynd llond car o blant i bractis cr.