Sicer

Si´cer


n.1.A strong drink; cider.
References in periodicals archive ?
Contract notice: maintenance service for computer applications: lot 1: aplication express, back office and sicer.
elimo s kombinatoricnim ugotavljanjem cimbolj priblizati idealni resitvi, ki pa je sicer ne moremo doseci.
Ne sicer zaradi primanjkljaja ustrezne opreme in prostorov, pac pa iz razloga, da akademska hierarhija in/ali drugi uradniki enostavno ne odobravajo taksnih raziskav, saj bi lahko prevrnile prevladujoco dogmo in favorizirane teorije ali celo ogrozile financiranje drugih projektov, ki jim predlagana raziskava nemara odvzame veljavo.
Tile glazes are produced in the Dammam factory by Sicer Arabia, a 60:40 joint venture between Future Ceramics and Italy's Sicer respectively.
Denzil Miller, Eugene Sabourenkov, and Natacha Sicer, "Unregulated Fishing: The Toothfish Experience," in M.
En vista de los buenos resultados, Artisoft establecia oficinas en Mexico y entrenaba al canal de la mano del Sicer de MPS.
clena ZJN-3 si narocnik pridruje monost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na nacin, kot ga doloca ta clen in sicer v obsegu najvec 30 % predmetnega narocila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno narocilo.
The first are highly ranked non-content words such as "pa, tudi, sicer, ter, nas" (but, also, otherwise, and, our), which most likely show the bias of [slWaC.
For glaze suppliers, we are joining hands with Colorobbia, Esmalglass and Sicer," he said.
Identification of the project Aktivnost Vzdrevanje informacijskega sistema Pladenj je financirana iz operacije Povezljivost, odprtost, kakovost , ki jo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada
Imenujemo jih kontekstne informacije in jih definiramo kot tiste informacije, ki sicer niso v centra neke aktivnosti, a so zanjo se vedno pomembne.
Identification of the project Aktivnost Vzdrevanje informacijskega sistema Asinhroni modul in Varnostna shema je financirana iz operacije Povezljivost, odprtost, kakovost , ki jo delno financira Evropska unija in sicer iz Evrops.