Cardiganshire

(redirected from Sir Aberteifi)
Also found in: Encyclopedia.

Cardiganshire

(ˈkɑːdɪɡənˌʃɪə; -ʃə)
n
(Placename) a former county of W Wales: became part of Dyfed in 1974; reinstated as Ceredigion in 1996

Car•di•gan•shire

(ˈkɑr dɪ gənˌʃɪər, -ʃər)

n.
a historic county in Dyfed, in W Wales. Also called Cardigan.
References in periodicals archive ?
Mae'r Brodyr Richards yn rhedeg bysus gwasanaeth yn Sir Benfro, Sir Aberteifi a Sir Gaerfyrddin ac yn y rhaglen gyntaf, cawn ddilyn un o'u gyrwyr, Maldwyn Davies wrth iddo fynd ag un o'r gwasanaethau hyn, Y Cardi Bach, trwy bentrefi a threfi arfordir y gorllewin rhwng Aberteifi a Chei Newydd.
Cefn Gwlad: Aeron Jenkins a'r Teulu (S4C, 9pm) Heno ar S4C, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Aeron Jenkins a''r teulu, ar fferm Pentrefelin, Talsarn, Sir Aberteifi.
Meddai yn yr erthygl: "Un gwahaniaeth a'm tery ar unwaith yw hwn: mae ffyrdd Sir Gaernarfon gan mwyaf yn amgylchu'r mynyddoedd trwy'r dyffrynnoedd, ond mae ffyrdd Sir Aberteifi yn mynd ar eu hunion dros y mynyddoedd.
Tyfodd dilyniant i'r grwp yn eu milltir sgwar, ac yn raddol, tu hwnt i Sir Aberteifi hefyd.
Mae hynny''n gyfuniad diddorol ynddo''i hun, ac fe''i magwyd yn Galway, gan ddychwelyd i Sir Aberteifi bob haf am wyliau.
Cafodd ei eni a'i fagu yn Sir Aberteifi a difyr iawn yw darllen am ei hanes cynnar ar gyrion Pontrhydfendigaid, Cilcennin ac yn Ysgol Uwchradd Tregaron.
Cefn Gwlad: Andrew Davies (S4C, 9pm) Yr wythnos hon bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Andrew Davies a'r teulu ar fferm Trial Mawr, Llanon, Sir Aberteifi.
Dyna apl y rhan hon o Sir Aberteifi, dyma galon y Fro Gymraeg.
Mae gan Elfyn brofiad helaeth yn y maes, wrth gwrs, ond fel mae Geraint ei hun yn awgrymu, byddai wedi bod yn ddoethach, efallai, i gael rhywun o Sir Aberteifi - rhywun sy'n deall ac yn medru cofnodi'r acen yn hawdd - gan fod i hunangofiannau o'r math yma apel leol enfawr.
Teithiau o gwmpas bro mebyd yr awdur yn Sir Aberteifi ydynt, a'r rheiny'n deithiau y gellid eu gwneud ar feic, mewn car neu fws, neu hyd yn oed ar droed.
Mae eu lleoliad yn agos i'r safle lle'r ymwelodd y Gweinidog Amaeth, Tom Williams a Sir Aberteifi yn 1947.
Ac fe geir, ebe DTE Mochros (bryn neu benrhyn moch) yn Sir Aberteifi, a Mochras yn Ardudwy.