Sirene

(redirected from Sirenje)

Si`rene´


n.1.See Siren, 6.
References in periodicals archive ?
Autori se redovito bave nerealnim, umjetno konstruiranim problemima, a pritom izravno ili neizravno porucuju slusateljima da su upravo oni, prosjecni govornici, krivi za 'nepravilno' sluzenje jezikom, cime promoviraju sirenje i ucvrscivanje jezicne samomrznje, shizoglosije te kolektivne neuroze kod iznimno velikoga broja slusatelja drzavnoga radija.
16] en contraron niveles razonables de polifenoles totales (0,3 a 0,61 mg/g de queso) en el queso Bieno sirenje, un queso tradicional de Macedonia elaborado con leche cruda de oveja (Ovis aries), las cuales son alimentadas con forrajes nativos ricos en compuestos fenolicos; esto autores concluyeron que los polifenoles en el queso son responsables del desarrollo de las caracteristicas sensoriales del queso, y que la actividad antioxidante del mismo puede ser modificada a traves de la alimentacion.
Zbog uticaja primene sirokospektralnih antibiotika na razvoj i sirenje multiplorezistentnih sojeva, primena ovakve terapije je uvek ogranicena na vreme potrebno za dobijanje rezultata hemokulture (48-72 h) [1].
Beograd: Fond "Nikola Tesla," Muzej Nikole Tesle, Drustvo za sirenje naucnih saznanja "Nikola Tesla,"1984.
Latinski je jezik, kao sto se pokazuje na vise mjesta u knjizi, presudno utjecao na razvoj i sirenje relativnih zamjenica u cijelome nizu europskih jezika.
Sirenje vidika primjerima iz drugih jezika mozda bi ovo poglavlje ucinilo potkrepljenijim i jasnijim.
Strategijom uklanjanja dvoznacnosti objasnjava se kadsto sirenje uporabe akuzativa relativne zamjenice za zivo i uz nezive antecedente (Kordic 1993-1994).
Sirenje stila dovodi do restandardizacije kada nove uporabe ulaze u standard.
Konferenciju je organiziralo Medunarodno udrucenje forenzickih lingvista (IAFL) ciljevi izmedu ostaloga ukljucuju: proucavanje jezika pravnih dokumenata, jezicne i pravne aspekte davanja iskaza u svojstvu sudskih vjestaka za lingvistiku, tumacenja i prevodenja pravne tematike; prikupljanje i analiziranje racunalnog korpusa iskaza svjedoka, policijskih zapisnika, oprostajnih i prijete}ih pisama; sirenje znanja o lingvistickim analizama i mogucnostima njihove primjene u forenzici te razmjenu znanja i ideja izmedu jezicnih i pravnih strucnjaka.
Poglavlje zapocinje tvrdnjom da su navedeni procesi vjerojatno stari koliko i sami dijalekti, ali da modernizacija i sirenje agrarne ruralne "zajednice" (Gemeinschaft) u industrijsko urbano "drustvo" (Gesellschaft) mijenja prirodu samih dijalekata te dinamiku odnosa konvergencije i divergencije dijalekata u kojoj sve vaznije mjesto pocinje zauzimati odnos izmedu dijalekata i njima nadredenog standarda (str.