sosatie


Also found in: Wikipedia.

sosatie

(səˈsɑːtɪ)
n
(Cookery) South African a skewer of curried meat pieces
[Afrikaans]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
One of the famous dishes is the Braaivleis, which is BBQ meat cooked over coals from burnt firewood and not charcoal, this includes chops, steak, sosatie, braaiwors (sausage) and chicken.
Popular flavours include sosatie (a sweet, mild curry marinade with onion), sweet chilli, chilli & lime, Moroccan and Mexican.
Halfjan se gediggies soos teater se liggies is die jemel se perels vir Anna se kroon" (23,24) asook Martiens, Anna en Dawid se verklaring aan die gehoor, asof hulle die "Onse Vader" opse: "Ons erken die hap-hap appa-appa apartheid swart moermekaarlanders diepgaande sosatie sosiale, ekekonomiese, kaltjeril en see sielkundige skade berokken het.