Swingebuckler

Swinge´buc`kler


n.1.A swashbuckler; a bully; a roisterer.