Wallachia

(redirected from Tara Romaneasca)
Also found in: Encyclopedia.
Related to Tara Romaneasca: Valahia, Greater Walachia

Wal·la·chi·a

also Wa·la·chi·a  (wə-lā′kē-ə, wŏ-)
A historical region of southeast Romania between the Transylvanian Alps and the Danube River. Founded as a principality c. 1290, it was dominated by the Ottoman Empire from c. 1415 until it was united with Moldavia to form Romania (1862).

Wal·la′chi·an adj. & n.

Wallachia

(wɒˈleɪkɪə)
n
(Placename) a variant spelling of Walachia

Wal•la•chi•a

or Wa•la•chi•a

(wɒˈleɪ ki ə)

n.
a former principality in SE Europe: united with Moldavia to form Romania in 1861.
Wal•la′chi•an, adj., n.
Translations
Valašsko
Walachei
Havasalföld
Ţara RomâneascăValahia
Eflak
References in periodicals archive ?
O data cu intrarea lor in vigoare in 1831 in Tara Romaneasca si in Moldova in 1832, cu putine deosebiri de continut de la o tara la alta, Principatele vor dispune de instrumentul destinat sa ofere un cadru normativ guvernarii.
Este bine stiut faptul ca in Evul Mediu, puterea politica era de drept divin, domnia din Tara Romaneasca nefacand exceptie din acest punct de vedere; o analiza a documentelor emise de primii domni dintre Carpati si Dunare releva faptul ca acesti au folosit, in titulatura lor, formula "din mila lui Dumnezeu" (1).
Spre deosebire de literatura teologica din Tara Romaneasca si Moldova, cea din Transilvania va cunoaste o dezvoltare cu totul diferita.
Desfiintarea barierelor vamale dintre Moldova si Tara Romaneasca in preajma revolutiei de la 1848 a dus la dezvoltarea pietei interne, si implicit la consolidarea ideologiei burgheze si inclusiv a liberalismului economic.
Pentru Principatele Romane, Moldova si Tara Romaneasca, aflate dupa tratatul de la Paris din 1856 sub suzeranitate otomana si sub garantia colectiva a celor sapte puteri europene, s-a luat decizia convocarii unor Adunari Ad-hoc, care sa organizeze consultarea populatiei in privinsa Unirii.