Tellen


Also found in: Wikipedia.

Tel´len


n.1.(Zool.) Any species of Tellina.
References in periodicals archive ?
The Arts Center also has two adjunct sites: The James Tellen Woodland Sculpture Garden in Black River and ARTspace, an exhibition space and shop in the Shops at Woodlake in the Village of Kohler.
Hier geen hoofdstukken met introducties die vervolgens in overzichtelijke disticha zijn opgedeeld maar een veel homogener ogende tekst waarin door witregels 42 strofes te tellen vallen met een lengte die varieert van een enkel vers (strofe 6) tot zestig verzen (strofe 17).
Die maken bovendien door hun weinig voorbeeldige leefwijze een negatieve indruk op de zwarte bevolking: ze bestelen hun zwarte werknemers die niet goed kunnen tellen, ze drinken te veel en ze hebben seksuele relaties met meer vrouwen, wat juist verboden werd door de missie.
In terms familiar from the romance tradition, the narrator calls out, "Alle herknep to me nou / a strif wolle y tellen ou" (All listen to me now
Ein fox ben braggen und tellen ein kat, "Meinself is knowen ein hundert trickers mit escapen der huntenhounds.
Sitte we downe here under the hill: Tho may we talke, and tellen our fill, And make a mocke at the blustring blast.
Janice said her daughter was so ill family members had to frequently visit her at the house she shared with partner Justin Tellen in Sunnyside, Bridgend, to help her care for the children.
Miss Bletchly's children, who are being cared for by her partner Justin Tellen, will not be attending because of their age.
1997c Koortsachtig koppen tellen in de binnenlanden van Zuidoost-Borneo (1700-1900).
gaat de Ander meer tellen dan ikzelf en juist daardoor ben ik ondanks mijn lijden, zelfs sterven, niet meer een otre pour la mort maar een Otre pourl'autre (Terryn, 1996:95).
Alicia Tellen crosses the finish line with Eric Hill (left) and Kristina Edmunson (right) after they crawled on their hands and knees through baby oil and chocolate syrup and ate pudding pies as part of the fun and games at a Willy Wonka-themed pep assembly at North Eugene High School on Friday.