Thrist


Also found in: Wikipedia.
Related to Thrist: thrift shop
n.1.Thrist.
References in periodicals archive ?
A thrist iawn yw nodi bod rhai o'r cyn-ddisgyblion hynny wedi'u colli ym mlodau eu dyddiau.
Dymuna Anne a'r teulu ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddanghoswyd iddynt yn dilyn eu profedigaeth sydyn a thrist.
If you fancy quenching your thrist, then drop us a gag by email or post to the addresses below.
Thrist is an unreliable indicator of your need for fluids.
Diagnosis would be performed in one of three ways and confirmed on two separate occasions: 1) FPG [greater than or equal to]126 mg/dL, 2) casual plasma glucose [greater than or equal to] 200 mg/dL with symptoms of increased urination and thrist and weight loss, or 3) OGTT value of [greater than or equal to] 200 mg/dL.
7) Like Oz, Walzer counsels against the "visionary" politics of the right and left because visionaries of the right are messianic about the continuation of the war between Jews and Palestinians and those of the left are equally messianic in their thrist for peace.
The recent examinations of thrist have seen interesting issues raised in the area of real estate lending or income property collateral.
Consumers have a powerful thrist, and Arkansas spring owners hope to quench it.
roedd John Bibby noddwr yr eglwys am gael ffenestr goffa i'w feibion Saul a Jonathan a fu farw yn ifanc a'r rheswm a roddwyd gan Burne-Jones dros wrthod cais Bibby oedd fod yr holl beth rhy llwm a thrist ac oherwydd hynny yn 'gelf drwg.
Dyn hawddgar a phwyllog oedd John Hefin a thrist oedd clywed am ei farwolaeth ddydd Llun.
Cafodd fywyd amrywiol a gweithgar, ond cafodd hefyd fywyd trasig a thrist.
Wrth gerdded ar un o deithiau Gwyl Gerdded Mon wythnos dwytha, mi glywais stori ddiddorol a thrist gan ffrind i mi.