Monmouth

(redirected from Trefynwy)
Also found in: Encyclopedia.

Mon·mouth

 (mŏn′məth), Duke of Title of James Scott. 1649-1685.
English pretender to the throne. The illegitimate son of Charles II, he led a rebellion after the succession of the Catholic James II but was defeated in battle, captured, and beheaded.

Monmouth

(ˈmɒnməθ)
n
(Placename) a market town in E Wales, in Monmouthshire: Norman castle, where Henry V was born in 1387. Pop: 8547 (2001)

Monmouth

(ˈmɒnməθ)
n
(Biography) James Scott, Duke of Monmouth. 1649–85, the illegitimate son of Charles II of England, he led a rebellion against James II in support of his own claim to the Crown; captured and beheaded

Mon•mouth

(ˈmɒn məθ)

n.
1. James Scott, Duke of, 1649–85, illegitimate son of Charles II of England and pretender to the throne of James II.
References in periodicals archive ?
Y corau Cymreig fydd yn canu yw: Cor Meibion Parc yr Arfau, Caerdydd, Cor Meibion Aberhonddu a'r Cylch, Cor Meibion Caerfyrddin, Cor Meibion Penybontfawr o Sir Drefaldwyn, Cor Meibion Dyfnant, Cor Meibion Trefynwy a Chor Meibion Pendyrys.
EFALLAI mai fel man geni y Brenin Harri'r V y mae Trefynwy yn fwyaf adnabyddus, ond mae gan y dref gyfoeth mawr o adeiladau hanesyddol pwysig fel y cawn ddarganfod yn y gyfres Y Dref Gymreig ar S4C nos Fawrth.
Ond cyn hynny, bydd y cor o 30 yn mwynhau cael eu trin fel ser cerddorol am damaid yn hirach, wrth iddyn nhw recordio sengl elusennol yn stiwdio Rockfield ger Trefynwy - lle bu Queen yn recordio Bohemian Rhapsody; perfformio yn Theatr Hafren yn y Drenewydd, ac yn gwibio lawr gwifren zip ym Mlaenau Ffestiniog i godi arian tuag at Gofal Canser Tenovus.