Tver

(redirected from Twer)
Also found in: Encyclopedia.

Tver

 (tvĕr)
A city of west-central Russia on the Volga River northwest of Moscow. Settled around a fort established in the 1100s, it was a powerful principality in the 1200s and 1300s and is today an industrial center and a major port. Tver was named Kalinin from 1931 to 1990 in honor of M.I. Kalinin.

Tver

(Russian tvjerj)
n
(Placename) a city in central Russia, at the confluence of the Volga and Tversta Rivers: chief port of the upper Volga, linked by canal with Moscow. Pop: 402 000 (2005 est). Former name (1932–91): Kalinin

Tver

(tvɛər)

n.
a city in the W Russian Federation in Europe, on the Volga. 447,000. Formerly (1934–90), Kalinin .
References in periodicals archive ?
market is more in line with American tastes, including solid-colored designs and earthy tone colors, said Michael Twer, vice president, sales/general manager, Grund America.
RELATED ARTICLE: YOUR COMMENTS FROM OUR FACEBOOK, TWER AND ARKANSASBUSINESS.
Jedrzej Tucholski, Katyrn--liczby i motywy, in 5 ZESZYTY KATYNSKIE--II POLWIECZE ZBRODNI: KATYN, TWER, CHARKOW 46, 46-63 (Marek Tarczynski ed.
A phan ofynwyd i un o'r plant iau beth oedd uchafbwynt y penwythnos, "Gweld Anti Bethan yn dod lawr y twer ar y cwrs rhaffau," oedd yr ateb.
Ar yr olwg gyntaf mi roedd ei waith ar bapur yn edrych yn syml ond mi roedd hyn yn gamarweiniol," meddai Maureen Rhys a fu'n actio gyda'i gwer, John Ogwen, yn un o ddramu enwocaf Gwenlyn, Y Twer.
Flat Stnes, Valve Twer, Crnfield and Tft Bay have been the favurite bank areas.
Edye Twer, TNS' senior vice president specializing in the media and entertainment sector, said content providers that best communicate the value, context and capabilities of online programming will be positioned to grab the greatest share of this growing market.
The TWER and FGNP variables are of particular importance because they measure the relative importance of real exchange rates and economic activity in export markets.
6M * OTHER FOUR-COLOR PUBLICATIONS AWARD OF MERIT Entry: Hay Group Corporate Identity Brochure Winner: Doran Twer Hay Group Philadelphia, Pa.
Does dim modd i'w hosgoi, mae'r twer i'w weld o bellter, sydd ddim yn syndod o ystyried ei uchder o 202 troedfedd, ac mae'r eglwys bob amser yn disgleirio ac yn ymddangos yn wyn.
Sonia Gwyn Llewelyn am yr unig dro, ac yntau hefyd yn blentyn bach, iddo gyfarfod 'i daid, Tomi Tan Twer, er iddo'i weld rai blynyddoedd wedyn, ond heb sgwrsio ag ef.