Tydy

Ty´dy


n.1.(Zool.) Same as Tidy.
References in periodicals archive ?
The Bangalore-based firm behind Tydy , a mobile collaboration tool for sales and marketing teams, PageStitch Inc, has secured $138,000 (approx.
Ac yng nghanol prysurdeb y Nadolig tydy criw sioeau cylchgrawn S4C Heno a Prynhawn Da ddim wedi anghofio bod negeseuon pwysig i'w cofio am yr Wyl y tu hwnt i'r presantau a'r partion, y twrci a'r tinsel.
Hefyd tydy fandaliaeth ddim yn ddrwg ym Mhen Llyen Rhys, ac mi ddysgom lwyth o bethau diddorol a newydd am ein milltir sgwr wrth fynd ar ein Taith Nabod Bro.
Mae James, sy'n dod o Landrillo yn Rhos yn Sir Conwy, yn 25 oed ac yn dair troedfedd, saith modfedd o daldra ond tydy hynny ddim wedi ei atal rhag gwneud unrhywbeth erioed.
A tydy hynny ddim yn syndod, oherwydd mae ei chasgliad o 11 medal aur, tri arian ac un efydd yn profi fod y Gymraes o Gaerdydd yn sicr ar frig ei champ.
Tydy Alun Williams a'i gyd-gyflwynwyr ddim yn diogi dros yr haf.
Tydy Eilir Jones ddim yn rhy sicr o ble daeth y syniad am y gyfres.
I'r rhai ohonom sydd a diddordeb mewn pel-droed tydy hi ddim,a fydd hi byth yn hollol yr un fath chwaith.
Ond tydy petha' ddim yn fl i gyd ar ddechrau'r tymor.
Tydy hi ddim yn hawdd, ond mae pawb yn benderfynol o lwyddo.
Tydy rhywun ddim yn cael gymaint hynny o amser i ymarfer ac ati, ond mae pawb wedi bod yn gln iawn.
Dwi'n edmygu ei dycnwch a'i phenderfyniad, ond mae'n anodd chwarae cymeriad tydy pobol ddim yn ei hoffi, yn enwedig gan fod ei chyn wr Les (Bryn Fin) yn cael mwy o gydymdeimlad.