Saraswati

(redirected from Vaak)

Sa`ras`wa´ti


n.1.(Hind. Myth.) The sakti or wife of Brahma; the Hindoo goddess of learning, music, and poetry.
References in periodicals archive ?
Schrijvers experimenteren in de jaren negentig en vandaag overwegend met klassiek uitgegeven poezie, nog vaak in een reguliere boekvorm geproduceerd en soms op cd-rom met video- en geluidssamples waarin gedichten worden gepresenteerd.
Newcastle's heavyweight debutant James Barnes impressed by scoring two knockdowns before having to settle for a points win - 40-34 the score given against Redek Vaak.
A synonym of 'visible language' is 'incised speech' takshat vaak, (a metaphor used in what is possibly the oldest human document, the Rgveda.
Hij wist dat zulke mannen als Theodoor, die zouden eindigen in Europese bars, vaak warden uitgekozen als dekmantel voor de zonden van de blanke heren.
Mijn kamergenoot is dol [begin strikethrough]op klassieke muziek[end strikethrough], en luistert vaak naar klassieke muziek
Grote en kostbare technologische projecten, hoe complex ook, zijn slechts het resultaat van het toepassen van diepe wetenschappelijke inzichten van kleine groepen toegewijde onderzoekers of alleen werkende wetenschappers die vaak in een isolement werken.
Studies op het gebied van de sociale geschiedenis hebben sedertdien echter aangetoond dat de institutionele positie van Afrikaanse vrouwen in de eerste helft van de twintigste eeuw sterker was dan vaak is aangenomen.
Ilkka Tapani Vaak, Erkki Ilmari Putkonen, Donald Clifford Marshall Hambleton.
Sal hom nie in sy slaapkaros toewikkel nie, anners vang die vaak hom altemit.
Exemplaren van eerste drukken die zeker bestaan hebben, kunnen onvindbaar blijken, waardoor alleen latere, vaak minder betrouwbare, drukken raadpleegbaar zijn.