agglutinants


Also found in: Medical.
Translations

agglutinants

n., pl. aglutinantes, agentes o factores que unen partes separadas en un proceso de curación.