aliquant


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.

aliquant

(ˈælɪkwənt)
adj
(Mathematics) maths of, signifying, or relating to a quantity or number that is not an exact divisor of a given quantity or number: 5 is an aliquant part of 12. Compare aliquot2
[C17: from New Latin, from Latin aliquantus somewhat, a certain quantity of]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.aliquant - an integer that is not an exact divisor of some quantity; "5 is an aliquant part of 12"
divisor - the number by which a dividend is divided
aliquot, aliquot part - an integer that is an exact divisor of some quantity; "4 is an aliquot part of 12"
References in periodicals archive ?
turn etiam aliquant peculiarem categoriam ntembrorum Populi Dei, iuxta specificas et particulares vocationes, quibus correspondent diversa statuta personalia; [.
Sed quia ex vi illorum, quae ultimo cognoscimus, sunt nota illa quae primo cognoscimus, oportet etiam a principio aliquant nos habere notitiam de illis quae sunt per se magis nota.
Towers Watson has agreed to acquire Aliquant (http://www.
TOWERS WATSON FINALISES ACQUISITION OF PRIVATELY-HELD ALIQUANT