alod


Also found in: Acronyms, Encyclopedia.

alod

(ˈælɒd)
n
a feudal estate with no superior
References in periodicals archive ?
Several other etymologies for alod have been proposed, but they are hardly any more convincing.
Fy swyddogaeth i ar y noson oedd cyflwyno Mike ynghyd 'r canwr Henry Priestman (cyn alod o'r Christians) a oedd yn perfformio hefyd a phenderfynais wneud ychydig o ymchwil er mwyn cael ambell stori fach ddoniol i'w defnyddio ar y noson.
Tenders are invited for Supply of material in gram panchyat alod, ps kherabad