bl.


Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Encyclopedia.

bl.

abbr.
barrel
References in periodicals archive ?
Chakrabarti AK, Ghosh AN, Nair GB, Niyogi SK, Bhattacharya SK, Sarkar BL.
Ymhlith prif ddigwyddiadau''r dydd - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau; Llefaru Unigol Bl 5 a 6; Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau; Unawd Bl 5 a 6; Unawd Pres Bl 6 ac iau; Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac Iau, Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau; Grwp Llefaru Bl 6 ac Iau; Deuawd Bl 6 ac iau; Parti Cerdd Dant (Unsain) i ddysgwyr, Bl 6 ac iau; Grwp Llefaru Bl 6 ac iau; Dawns Werin Bl.