bliksem

bliksem

(ˈblɪksəm)
interj
South African an exclamation expressive of surprise, shock, displeasure, etc
[from Afrikaans: lightning]
References in periodicals archive ?
Bliksem is an Afrikaans word, which in this context means "scoundrel".
Brink se "Die jogger" en die verhoogweergawe van Chris Louw se "Boetman is die bliksem in".
BLIKSEM appeared in the competition for the first time yet took second place.
Dit is immers ook die wereld waar sy digterlike gemoed telkens "die bliksem in" geraak het ("so neem die digter dan pen op").
Hy wonder wat de bliksem hom besiel het, se hy dan, en lag nog meer.
Die beeldspraak, die beweging, die bliksem, word vervang met vae konsepte:
Hierdie diskoers van die indoktrinasie van kinders as verontskuldiging van latere dade is opvallend aanwesig in die bekende brief: "Boetman is die bliksem in.