bobol

bobol

(ˈbʌbɔːl)
n
a fraud carried out by one or more persons with access to public funds in collusion with someone in a position of authority
vb
(intr) to commit a bobol
[C20: of uncertain origin]

bobol


Past participle: bobolled
Gerund: bobolling

Imperative
bobol
bobol
Present
I bobol
you bobol
he/she/it bobols
we bobol
you bobol
they bobol
Preterite
I bobolled
you bobolled
he/she/it bobolled
we bobolled
you bobolled
they bobolled
Present Continuous
I am bobolling
you are bobolling
he/she/it is bobolling
we are bobolling
you are bobolling
they are bobolling
Present Perfect
I have bobolled
you have bobolled
he/she/it has bobolled
we have bobolled
you have bobolled
they have bobolled
Past Continuous
I was bobolling
you were bobolling
he/she/it was bobolling
we were bobolling
you were bobolling
they were bobolling
Past Perfect
I had bobolled
you had bobolled
he/she/it had bobolled
we had bobolled
you had bobolled
they had bobolled
Future
I will bobol
you will bobol
he/she/it will bobol
we will bobol
you will bobol
they will bobol
Future Perfect
I will have bobolled
you will have bobolled
he/she/it will have bobolled
we will have bobolled
you will have bobolled
they will have bobolled
Future Continuous
I will be bobolling
you will be bobolling
he/she/it will be bobolling
we will be bobolling
you will be bobolling
they will be bobolling
Present Perfect Continuous
I have been bobolling
you have been bobolling
he/she/it has been bobolling
we have been bobolling
you have been bobolling
they have been bobolling
Future Perfect Continuous
I will have been bobolling
you will have been bobolling
he/she/it will have been bobolling
we will have been bobolling
you will have been bobolling
they will have been bobolling
Past Perfect Continuous
I had been bobolling
you had been bobolling
he/she/it had been bobolling
we had been bobolling
you had been bobolling
they had been bobolling
Conditional
I would bobol
you would bobol
he/she/it would bobol
we would bobol
you would bobol
they would bobol
Past Conditional
I would have bobolled
you would have bobolled
he/she/it would have bobolled
we would have bobolled
you would have bobolled
they would have bobolled
References in periodicals archive ?
A hynny trwy luniau'r bobol gyffredin ac, weithiau, y milwyr cyffredin sydd wedi'u dal yn y rhwyd.
Yr wyf yn cytuno a Tecwyn Evans, Llanrwst yn Yr Herald, fod y bobol wybodus yn rhoi bai ar y ffermwyr.
Mi gawsom fis Mawrth eithriadol o braf a sych yn do, ac mae'n siwr mai dyma oedd i'w gyfrif am y toriad cyntaf o silwair, ond bobol bach rydan ni wedi cael glaw ers hynny
FYDDAI'R rhan fwya' o bobol ddim yn disgwyl i bentre' Cynwyd fod yn y llinell flaen.
Bydd Hywel ac artistiaid eraill yn cynnal nosweithiau llawen yn eich cymunedau o dan y teitl bachog 'Helo Bobol.
Er cof go iawn am y milwyr a'r bobol gyffredin a fu farw, y dyhead ydi anfon neb - yn yr ysbryd hwnnw yr oedd Harry Patch 'y Tomi Olaf' yn cofio.
Dw i'n cytuno yn hollol, ag ymhellach, 'dw i'n nabod o leiaf ddau o bobol sydd wedi cael tannau-ty (house fires) wrth ddefnyddio peiriant hwn ; heb so^n am y llawer tro 'dw i wedi gweld gweddill bwyd wedi clymu yn sownd ar y llestri fy nghyfeillion a teulu 2 Braf cael y barnau gwahanol eich cyfrannwyr am amryw lefydd arbenig.
YM 1986 bm yn darllen Salm Gymraeg yn hen garchar Biwmaris i grwep o bobol o Siapan.
Ar hyd y blynyddoedd, mae yna bob math o waith "ymchwil" wedi'i wneud i effaith llwyddiant mewn chwaraeon ar bobol a'r casgliad fel arfer ydi fod gweithwyr yn hapusach yn mynd i'r gwaith, siopwyr yn fwy parod i wario a phawb yn hapusach eu byd.
Edrychwch bobol annwyl Mewn difrif ar ei fab, Fe ddylai yntau roddi Ei fywyd dros ei wlad.
Dywedodd Linda Brown ar ran y cwmni "Mae'r ymateb i'r cynhyrchiad yma wedi bod yn rhyfeddol - 'da ni wedi bod yn chwarae i dai llawn drwy gydol y daith ac mae niferoedd lawer o bobol wedi cysylltu ni yn awyddus i weld y sioe cyn iddi gau.
Dyma ni yn byw yn y Congo yn y 19eg ganrif ac mae yna bobol wyn yn dod o bob cyfeiriad.