boertjie

boertjie

(ˈbʊətʃɪ)
n
South African a person, esp a friend, often used as a term of address
[Afrikaans: little farmer]
References in periodicals archive ?
I are not a Boertjie, hoor jy, but at that moment a whole lot of very short, useful three and four letter Afrikaans words jumped into my mind, and I had a moment when I needed to work really hard to stop them from running out of my mouth.
I are not a Boertjie, hoor jy, but at that moment a whole lot of very short , useful three and four letter Afrikaans words jumped into my mind, and I had a moment when I needed to work really hard to stop them from running out of my mouth.
Sy dertien "ope briewe" rig Walters (of dan die sprekende "ek" in sy digbundel) aan historiese figure soos Arnoldus Pannevis, die Heilige Augustinus, Koot Vorster en Johannes Calvyn, maar ook aan tipiese figure van ons eie tyd, soos die Boertjies in die buiteland, die nuwe pseudo-geleerdes en die politieke maghebbers.
In die eerste jaar het ek al die boertjies geklop en die klasprys gekry vir Afrikaans.