cardiovascular

(redirected from cardiovasculare)
Also found in: Medical, Encyclopedia.

car·di·o·vas·cu·lar

 (kär′dē-ō-văs′kyə-lər)
adj.
Of, relating to, or involving the heart and the blood vessels: cardiovascular disease.

cardiovascular

(ˌkɑːdɪəʊˈvæskjʊlə)
adj
(Medicine) of or relating to the heart and the blood vessels

car•di•o•vas•cu•lar

(ˌkɑr di oʊˈvæs kyə lər)

adj.
of, pertaining to, or affecting the heart and blood vessels.
[1875–80]

car·di·o·vas·cu·lar

(kär′dē-ō-văs′kyə-lər)
Relating to the heart and blood vessels: cardiovascular fitness.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adj.1.cardiovascular - of or pertaining to or involving the heart and blood vessels; "cardiovascular conditioning"
Translations

cardiovascular

[ˌkɑːdɪəʊˈvæskjʊləʳ] ADJcardiovascular

cardiovascular

adjkardiovaskulär

car·di·o·vas·cu·lar

a. cardiovascular, rel. al corazón y los vasos sanguíneos;
___ failureinsuficiencia ___.

cardiovascular

adj cardiovascular
References in periodicals archive ?
Implementing agency : Institutul De Boli Cardiovasculare Prof.
Depresia si bolile cardiovasculare sunt foarte frecvente in cadrul populatiei generale, fiind, adesea, asociate.
Bolile cardiovasculare se refera la conditiile rezultate din afectarea inimii si a vaselor de sange (hipertensiunea arteriala, boala coronariana, insuficienta cardiaca congestiva).
Acestea au aratat faptul ca depresia are o influenta negativa asupra mortalitatii prin boli cardiovasculare, precum si asupra mortalitatii de orice cauza (5, 6).
Se spune ca exercitiile cardiovasculare pot prelungi viata.
Implementing agency : Institutul De Urgena Pentru Boli Cardiovasculare i Transplant Trgu Mure
Implementing agency : Institutul De Urgenta Pentru Boli Cardiovasculare Si Transplant Targu Mures