credendum


Also found in: Thesaurus.
Related to credendum: inhere, posology, tachistoscope, climograph

credendum

(krɪˈdɛndəm)
n, pl -da (-də)
(Theology) (often plural) Christianity an article of faith
[Latin: a thing to be believed, from crēdere to believe]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.credendum - (Christianity) any of the sections into which a creed or other statement of doctrine is divided
Christian religion, Christianity - a monotheistic system of beliefs and practices based on the Old Testament and the teachings of Jesus as embodied in the New Testament and emphasizing the role of Jesus as savior
dogma, tenet - a religious doctrine that is proclaimed as true without proof
References in periodicals archive ?
Neque enim credendum est, sicut apud Maronem legitur, insepultos a navigando atque transeundo inferno amne prohiberi: quia scilicet Nec ripas datur horrendas, nec rauca fluenta Transportare prius, quam sedibus ossa quierunt.
Secunda est prout divina veritas, intellectum humanum excedens, per modum revelationis in nos descendit, non tamen quasi demonstrata ad videndum, sed quasi sermone prolata ad credendum.
sanctita; quod etsi rite fiat, non tamen facti veritatem adserit, sed, nisi humana ad credendum argumenta desint, credi modo non prohibet" (http://w2.
2) "Unde sciendum, quod Augustino in his quae sunt de fide et moribus plus quam philosophis credendum est, si dissentium.
9 ad 3: "Ille qui credit habet sufficiens inductivum ad credendum, inducitur enim auctoritate divinae doctrinae miraculis confirmatae.
Pelagius enim non negavit priora auxilia, imo et divinam revelationem esse necessariam asseruit; sed in eo erravit, quod existimavit, proposita lege et veritatis praedicatione, hominem suo naturali arbitrio ac lumine esse sibi sufficientem ad credendum et operandum quidquid est ad salutem necessarium" (F.
WA 4, 4181), iudaizabitis jam tandem dicentes impie Lutherico furore: 'Scriptura divina sic definivit, cul credendum est, etiam si totus mundus et omnes angeli vel perirent vel aliter docerent'?
En el caso concreto del valor que ha de tener la pericia, historicamente se han dado dos orientaciones que podemos resumir en los axiomas siguientes: por una parte, <<peritis in arte credendum est>> (95) (los peritos deben ser creidos) y por otra parte, <<dictum periti non transit in rem iudicatam>> (lo dicho por los peritos nunca tienen autoridad de cosa juzgada) (96).
Instead of reciting the hollow credendum of uniformity, maritime courts should confront the policy reasons favoring the defense of assumption of the risk in the dangerous realm of competitive boatracing.
Sed hoc videro: certe quidem ad naturam rerum erit accommodanda narratio, atque ita cuncta dicenda, ut ad credendum iudices ipsa natura deducat" (Halm 1863, 323).
Ego, inquit, poeta sum et, ut spero, non humillimi spiritus, si modo coronis aliquid credendum est, quas etiam ad imperitos deferre gratia solet.
14 Qua in re credendum est quanto feruore ueritatem fidei capiebat, cum sic ab eo quecumque sinistra heresis scinderetur.