References in periodicals archive ?
The accommodation briefly comprises entrance hall, two bedrooms, bedroom/kitchen, bathroom, lounge, gallery room, Crog loft bedroom with en-suite bathroom, kitchen/diner and side porch.
The accommodation comprises a porch, lounge; bedroom; bathroom and fully fitted kitchen, as well as Crog loft 2nd bedroom on the first floor.
There are two ground floor bedrooms and a crog loft with window, sanded floorboards and exposed beams, that could be utilised as a third bedroom.
The Grade II listed property, which is being marketed by John Francis, also features an indoor heated swimming pool with changing room facilities, inglenook-style fireplace with bread oven, crog loft, beamed ceiling and slate roof.
A steep timber staircase leads to the galleried landing and crog loft.
A fydda'i byth yn dychwelyd yn waglaw - mi fydda'i bob tro yn cael fy swyno gan rhyw fasgedi crog, neu blanhigyn newydd, neu un o'r ychydig berlysiau sydd ddim yn tyfu yn yr ardd yn barod.
An inner hallway has staircase leading off to crog loft, this is currently used as a 3rd bedroom with some restricted headroom.
Bydd Sioned ym Meithrinfa Dibleys ger Rhuthun i weld casgliad anhygoel o'r blodau Streptocarpus a bydd Russell Jones yn helpu teulu o Lanuwchllyn i dyfu tomatos mewn basgedi crog.
Mae'n debyg, yn ogystal 'r nodweddion daearegol, fod Cwm Idwal yn fwyaf adnabyddus am y planhigion arctig alpaidd sy'n cael lloches yn y gerddi crog.
The accommodation briefly comprises entrance hall, two bedrooms, bedroom/ kitchen, bathroom, lounge, gallery room, Crog loft bedroom with en-suite bathroom, kitchen/ diner and side porch.
Olion eraill Oes yr I ydi'r cymoedd crog sydd wedi'u ffurfio gan y rhewlif.