dwaal


Also found in: Idioms.

dwaal

(dwɑːl)
n
South African a state of befuddlement
[Afrikaans]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Werk Graad Die vrou en die bees 14 Sewe dae by die Silbersteins 14 Dubbeldoor 13 Lobola vir die lewe 11 Bedoelde land 10 Die ambassadeur 10 Een vir Azazel 10 Offerland 10 Sout van die aarde 10 Die derde oog 9 Die son struikel 9 Een plus een 9 Etikette op my koffer 9 Die laer 8 Die mugu 8 Ons wag op die Kaptein 8 Rustelose sjalom 8 Die soekende mens 7 Die soutryers en ander vertellinge 7 Die staf van Monomotapa 7 Die swerftog van die Helena 7 Die wilde loot 7 Dwaalstories 7 Gelofteland 7 Man in die middel 7 Afrikaanse essayiste 6 Die goue protea 6 Die groot gryse 6 Dorp in die Klein Karoo 6 Mens-alleen 6 Met ligter tred 6 Skepsels 6 Bekende onrus 5 Die koperkan 5 Drie vroue en 'n hond 5 Duiwel-in-die-bos 5 Dwaal 5 Jaarringe: twaalf kortverhale 5 Jaffie.
Ek dwaal kortliks af van Foucault se essay wanneer ek aanvoer dat Gilles Deleuze ten voile begryp het waarom Foucault die projek van seriele musiek as belangrike model beskou het; trouens, Deleuze se opvatting van 'n "atonale logika" toon aan hoe die groepe stellings (enonce) in verskillende episteme in dieselfde verhouding tot mekaar staan as verskillende manifestasies van die series in 'n seriele komposisie.
Ek sit--dink nie eers nie; vae idees dwaal deur my gedagtes en ek laat hulle kom en gaan soos hulle wil.
Om tot 'n teks te behoort, beteken om sonder einde daar, sedert altyd, rond te dwaal.
Op 'n dag kom hy in die bosse af op die klein trek van 'n siek, verdwaalde Hollander, doelloos aan die dwaal nadat sy pogings om die Biriquas van die noordweste te kersten, misluk het.
Ek slaap sleg, dwaal deur die volgende dag, maar kry jou nie.
Nadat hy gedros het, vlug JJ oor die Namibiese grens en dwaal in Angola rond, tot hy uiteindelik gevange geneem word.
In Rooikappie word die jong vroulike protagonis deur haar moeder gewaarsku om nie van die pad af te dwaal nie.
in 'n museumhuis dwaal jy van kamer tot kamer en staar van naderby na skilderye vol dooie voels pap visse, honger honde, fraai fisante, veldhere met swierige krae en polsversierings en ander mense met uitsonderlike hooftooisels toe daar in Holland nog bosse en heuwels was (windvanger, 143).
Die terloopse verwysing na graffiti in die woordteks ('My oe dwaal oor die lessenaar met sy uitgekerfde graffiti en gaan rus op my pen') word in die illustrasie uitgebrei deur die graffiti--sketse en woorde--te wys.