ek se

ek se

(ɛk seɪ)
sentence substitute
South African an expression used to seek agreement, for emphasis, etc
[Afrikaans, literally: I say]
References in periodicals archive ?
Kya ke har ek se bayaan dil ki haalaten karni; Faraz tujh ko na aayeen mohabbaten karni.
In hierdie sin raak binne en buite mekaar aan, is daar interpenetrasie, onafskeidelikheid, en durf ek se dat die een sonder die ander dimensieloos is.
Ek se altyd vir my kinders dat ons as ouers probeer om 'n goeie voorbeeld vir hulle te wees sodat hulle eendag die beste kan wees wat hulle kan.
Ek se dadelik ja en vra hom of hy die hele saak vir my in Frans kan doen.
En vir die wat nie kan inkom nie en dink ek bewee nou darem ver van die waarheid af, wil ek se, ek is nou nie besig om van 'n hondeskeet 'n kanonskoot te maak nie.
Boonop is Cloete se woorde tydens die bekendstalling van die bundel op Aardklop 2002 oak nie biota advertensie nie, maar waar: "'Kyk of ek jok as ek se dis 'n pragtige boek wat vol rykdomme le.
Ek se ek het dit laas nag, toe jy geslaap het, geskryf.
Baie is egte liegverhale soos die van die agttiende-eeuse Baron von Munchhausen, waarin die refrein "My kleinkjend, jy sal nou nie vir oompie hierdie leuen glo nie, maar ek se vir jou dis waar" telkens eggo.
Eerder moet ek se, dit het 'n ligte skrik of skok deur my gestuur .
Die sprekende ek se innerlike stryd met die netelige rasse- en kulturele kwessies van hierdie kontinent, haar worsteling om haar daarmee te versoen en om 'n paradigmaskuif in haarself te bewerkstellig, stuit egter telkens op die realiteit, wanneer meerledighede na vote kom wat gekonfronteer moet word.