elegit


Also found in: Legal, Wikipedia.

elegit

(ɪˈliːdʒɪt)
n
a writ which delivered a debtor's property to a plaintiff until the debt was satisfied. This was abolished in 1956

e•le•git

(ɪˈli dʒɪt)

n.
a legal writ of execution held by a creditor against land, goods, or other property until a debt has been paid.
[1495–1505; < Latin: he has chosen, perf. 3rd pers. singular of ēligere]
References in periodicals archive ?
Et in subsequeti anno uir bellicosissimus predictus Munio Adefonsi, quem Toletanum alcaydem supra diximus, elegit sibi nongentos milites ex fortissimis Toleti et aliarum ciuitatum Toletanorum et Auile etSecobie et mille pedites electos et, sicut erat assuertus, ascendit cum eis in mediam campaniam Cordube etfixere ibi sua tentoria accepitque aurum et argentum et opes magnas fecitque magnam captiuitatem et fecit magnus cedes per totam campaniam Cordube.
291 (259); cita de Ef 1, 3-6, con ciertos recortes, aparece en frances, pero parece ser la traduccion propia del autor de la version de Vulgata: <<Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spirituali in caelestibus in Christo, sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in conspectu ejus in caritate.
Enim domina Laetitia elegit contrahere matrimonium cum convento quia ob gravem immaturitatem psychicam haud valuit resistere impetui impulsionum ab intrinseco et extrinseco promanantium ideoque non valuit perficere consciam et liberam electionem matrimonii.
sed propter hoc, ne forte illud occurreret, iure hunc vexari tamquam proditorem patriae, elegit ergo similem personam; hi enim duo Troiam prodidisse dicuntur secundum Livium.
amp; pre ceteris mortalibus indissolubile dileccionis vinculum secum elegit & firmiter disposuit innodare.
A syncretic Hinduism doesn't need the elegit machismo of these terrorist groups.
Tambien, y en relacion a Valentiniano I, Amiano afirma: iudices numquam consulto malignos elegit, sed si semel promotos agere dedicisset inmaniter, Lycurgos inuenisse praedicabat et Cassios, columina iustitiae prisca, scribensque hortabatur adsidue, ut noxas uel leues acerbius uindicarent (48).
Sin embargo, esta frase, Dominus elegit nova bella in diebus nostris, no era realmente de cosecha del autor.
un Angulo peruano [dice], hijo de la dominacion espanola y peruana, el que la Divina Providenciafuit illum santum in fide et lenitate et elegit eum ex omni carne, para que todos sus pobladores, vecinos y habitantes del Peru reconociesen que es el brazo fuerte de todos constituido para la piedra angular de la libertad de esta nuestra Patria.
84) PL 212:70D-71A: "Ex fideli relatione quamplurium didicimus quod in festo Circumcisionis Dominicae in eadem Ecclesia lot consuevemnt enormitates et opera flagitiosa committi, quod Iocum sanctum, in quo gloriosa Virgo gratam sin mansionem elegit, non solum foeditate verborum, verum etiam sanguinis effusione plerumque contingit inquinari; et eatenus adinventio tam pemiciosae temeritatis invaluit, ul sacratissima dies, in qua mundi Redemptur voluit circumcidi, festum Fatuorum nec immerito generaliter consueverit appellari.
Atque ex his etiam facile colligitur, quid per Dei electionem sit intelligendum: nam cum nemo aliquid agat, nisi ex praedeterminato naturae ordine, hoc est, ex Dei aeterna directione et decreto, hinc sequitur, neminem sibi aliquam vivendi rationem eligere, neque aliquid efficere, nisi ex singulari Dei vocatione, qui hunc ad hoc opus, vel ad hanc vivendi rationem prae aliis elegit.
y arriba en forma de banda dice: Partem elegit que non auferetur ab eo in eternum (escogio lo que jamas puede quitarsele).