ethol


Also found in: Wikipedia.
Related to ethol: ethyl acetate, ethyl alcohol

ethol.

ethology.
References in periodicals archive ?
Mae 'na bethau rhyfedd eraill o ran ein democratiaeth sy'n benbleth i fi, fel y ffaith fod Dafydd Elis-Thomas, sydd wedi ei ethol gan bleidleiswyr Plaid Cymru nawr mewn llywodraeth Lafur yn dweud nad ydi e'n mynd i ofyn am yr un iot o arian ychwanegol ar gyfer S4C.
Ac er ei fod o wedi bod yn torri gwalltiau pobl y dre' ers bron i 21 mlynedd, cafodd Jason swydd arall eleni wedi iddo gael ei ethol yn gynghorydd sir Cyngor Gwynedd dros ward Peblig, Caernarfon.
Mae''r gwaith yn dilyn bywyd Mandela o fod yn garcharor, i''w ethol yn Llywydd, ac yn dweud hanes rhyfeddol un o unigolion mwyaf eiconig y byd yn yr 20fed ganrif.
Line dancing teachers and local fitness instructors, Jean Leithead and Ethol Ramsey, both involved with Whist, helped organised the event.
This is one of the fascinating facts in the documentary Ethol Pab (Electing the Pope), presented by well-known TV journalist Guto Harri (pictured) With a billion Catholics looking towards the Vatican for leadership following the death of Pope John Paul II, this programme looks at how the next Pope will be elected.
17) Davis and Fabre's Richard Wright: A Primary Bibliography shows that Wright wrote blurbs for the following books: Henrietta Buckmaster's Let My People Go (New York: Harper, 1941); Hodding Carter's The Winds of Fear (New York: Farrar, 1944); Gwendolyn Brooks'a Street in Bronzeville (New York: Harper, 1945); Gertrude Stein's Brewsie and Willie (New York: Random House, 1946); Ethol (Kossa) Saxton's Count Me Among the Living (New York: Harper, 1946); Marianne Oswald's One Small Voice (New York: Harper, 1946); Fritz von Unruh's The End is Not Yet (New York: Storm Publishers, 1947); Peter Abrahams' The Path of Thunder (New York: Harper, 1948); Gwendolyn Brooks' Annie Allen (New York: Harper, 1949); and Jean Genet's Our Lady of the Flowers (New York: Grove Press, 1950).
Mae hyn wedi ei wneud ym Mlaenau Ffestiniog, ac mae''r tywyswyr yno wedi bod draw yn ein rhoi ar ben y ffordd" meddai Craig ab Iago, sydd newydd ei ethol fel cynghorydd lleol ac sy''n Is-Gadeirydd Dyffryn Nantlle 20/20.
Bu'n gyfrannwr cyson i fyd darlledu, ac ar ddiwedd ei yrfa cydnabuwyd ei gyfraniad drwy ei ethol yn Archdderwydd, a chyflawnodd y dasg honno ag urddas.
Bu'n allweddol yn yr ymgais lwyddiannus i ethol John F Kennedy yn Arlywydd America ond tybed a oedd ganddo hefyd ran yn ei lofruddiaeth?
Ond yn 1923, cafodd ei ethol yn Aelod Seneddol dros Brifysgol Cymru, a oedd yn sedd etholiadol ar y pryd - yr unig un i'w ethol i'r senedd fel heddychwr Cristnogol.
Ceri Wyn Jones, y Meuryn a'r prifardd, yw un o gyfranwyr y rhaglen a chawn glywed ganddo dipyn am gefndir "yr unig ffarmwr i'w ethol yn Archdderwydd".
Mae Richard Jones yn flaenor yn ei gapel, a soniodd fel y bu raid iddo astudio rhan o'r Beibl cyn cael ei ethol yn flaenor.