evet

Related to evet: EverNote, WBJEE, IVET

evet

(ɛvˈɪt)
n
another word for eft1
References in periodicals archive ?
sorusuna katilimcilarin %85,2'si gibi onemli bir kismi evet cevabini vermistir.
The announcement evet also saw Union IT Minister Ravi Shankar Prasad reiterate the governments digital initiatives, including the recently launched BHIM payments app.
sorusuna radyologlarin ve diger klinisyenlerin cevaplari Radyolog Radyolojik Bulgular Evet Hayir Bazen (%) (%) (%) Benign memede makrokalsifikasyon, 19 34 47 basit bobrek kisti, vertebral hemanjiom Malign karacigerde kitleler, vertebral 56 14 30 osteoblastik lezyonlar, memede mikrokalsifikasyon kumesi, ulsere mide kitlesi Rutin meme taramasinda 64 5 31 alisilmadik/aciklanamayan bulgular Diger klinisyen Radyolojik Bulgular Evet Hayir Bazen (%) (%) (%) Benign memede makrokalsifikasyon, 28 52 20 basit bobrek kisti, vertebral hemanjiom Malign karacigerde kitleler, vertebral 27 60 13 osteoblastik lezyonlar, memede mikrokalsifikasyon kumesi, ulsere mide kitlesi Rutin meme taramasinda 35 49 16 alisilmadik/aciklanamayan bulgular Tablo 2.
Tupelo Career-Technical Center Director Evet Topp said the two cars she accepted are greatly appreciated.
Hastalarin gecirmis oldugu cerrahileri ve epitez sonrasi komplikasyonlar Hasta Ilk Cerrahi Ek Cerrahi Epitez Postop Kullanim Komplikasyon 1 Enukleasyon Soket Evet Yok rekonst.
Comparison of the states of exposure to the types of negative childhood experiences by gender, residence and class type Psychological NCE n % p Prevalence Female Evet 2 625 73.
Hastalarin psoriasis ile ilgili gorus ve tutum Evet Hayir n (%) n (%) Psoriazis hakkinda yeterli bilginiz oldugunu dusunuyor musunuz?