explicandum

(redirected from explicanda)
Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.explicandum - (logic) a statement of something (a fact or thing or expression) to be explained
logic - the branch of philosophy that analyzes inference
statement - a message that is stated or declared; a communication (oral or written) setting forth particulars or facts etc; "according to his statement he was in London on that day"
explanation, account - a statement that makes something comprehensible by describing the relevant structure or operation or circumstances etc.; "the explanation was very simple"; "I expected a brief account"
References in periodicals archive ?
36) 'Haec sunt quae dum Liuium relegerem / quia non omnibus prima lectione se proditura putaui: his paucis explicanda duxi'.
Ut ergo difficultatibus propositas satisfaciamus, retinenda imprimis et explicanda est illa descriptio facultatis liberae, in qua duo postulantur.
Quae omnia separatim explicanda sunt primarii motus, sive quod idem est, Vitae ratione intellecta.
Defining the explicanda in the 'West and the rest' debate: Bryant's critique and its critics.
27) "In haec Mosis doctrina tractanda & explicanda, non est sine causa recurrendum ad miracula, & ad potentiam Dei absolutam.
25) "Quamvis Dominus in sequentibus hanc parabolam exponat, tamen singula evidentius explicanda sunt"; In Matt.