gamp


Also found in: Thesaurus, Acronyms, Wikipedia.

gamp

 (gămp)
n. Chiefly British
A large baggy umbrella.

[After the umbrella of Mrs. Sarah Gamp, , a character in the novel Martin Chuzzlewit by Charles Dickens.]

gamp

(ɡæmp)
n
informal Brit an umbrella
[C19: after Mrs Sarah Gamp, a nurse in Dickens' Martin Chuzzlewit, who carried a faded cotton umbrella]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.gamp - colloquial terms for an umbrellagamp - colloquial terms for an umbrella  
umbrella - a lightweight handheld collapsible canopy
Britain, Great Britain, U.K., UK, United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - a monarchy in northwestern Europe occupying most of the British Isles; divided into England and Scotland and Wales and Northern Ireland; `Great Britain' is often used loosely to refer to the United Kingdom
Translations

gamp

(o.f.) [gæmp] N (Brit) → paraguas m inv

gamp

n (dated hum)Regenschirm m, → Musspritze f (dated hum)
References in periodicals archive ?
Y FFINDIR - cartref ysbrydol y gamp - yw'r stop nesaf i dim Ralio+ S4C wrth ddilyn Pencampwriaeth Ralio'r Byd 2016.
Tregaron yw gweyl drotian fwyaf Prydain ac mae'n denu dros 300 o geffylau i frwydro am rai o wobrau ariannol mwya'r gamp.
More than simply a strict compliance standard, GAMP is a guideline for life sciences companies to use for their own quality procedures.
Ro'n i'n gwybod fod o'n Gymro o Lanelli, yn llwyddiannus iawn draw yn America, wedi ennill y goron 212 Olympia bedair gwaith, sy'n dipyn o gamp, a'i fod o ddim yn cael y gydnabyddiaeth draw yng Nghymru.
Mae peidio a chanolbwyntio ar gamp neu her wedi gadael gwagle mawr yn fy mywyd i.
Tipyn o gamp hefyd fyddai rhagori ar ddoniau cerddorol Morfydd Llwyn Owen.
MAE gitarydd band roc blaenllaw yn dweud bod seiclo wedi ei helpu i stopio smocio - ac mae'n credu y dylai llywodraethau Cymru a'r DU fod yn hyrwyddo'r gamp yn fwy fyth fel modd o gadw'n iach.
STORI SYDYN Y GOSB STORI SYDYN: Y GOSB Geraint Evans (Y Lolfa, PS1) Mewn dyddiau digidol sy'n prysur droi yn ddiwrnodau di-lyfr mae hi'n fwy o gamp nag erioed i gael pobl i ddarllen.
Dwi'n gwybod fod tynnu llun gloyn byw yn dipyn o gamp gan eu bod nhw'n tueddu i hedfan y munud rydach chi'n barod i glicio'r camera