haar


Also found in: Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to haar: Haar measure

haar

(hɑː)
n
(Physical Geography) Eastern Brit a cold sea mist or fog off the North Sea
[C17: related to Dutch dialect harig damp]

haar

Sea mist or fog that occurs over cold bodies of water.
References in periodicals archive ?
Aan die begin van Sjane van Aswegen se roman Die kamferkis merk 'n buurvrou, wat 'n ongestelde Mien de Jager in die bed help, 'n sleutel op wat aan haar onderhemp vasgespeld is.
INSPIRATION n Lucy gave owner Katy the idea for her book The Haar
Nadat sy haar hoerskoolloopbaan aan die Sekondere Skool St.
Corretha het ook hartseer in haar persoonlike lewe geken.
Twee jaar voor haar vyftigste verjaardag, wat tradisioneel 'n literere "mylpaal" is, verskyn haar bundel Die buigsaamheid van verdriet.
Fernandez Haar and Reid both attribute much of the erosion of network viewership to minorities turning elsewhere for their entertainment.
Part 2, "The Poverty of Homo Humanus," considers Heidegger's portrayals of "Man's Relation to Being" and "Being's Relation to Man," especially "the thought of Ereignis" which attempts to establish a "harmony" between being and man, but which Haar deems a failure (pp.
Deur Philida se verwagtinge omtrent 'n nuwe bestaansmoontlikheid en haar hunkering na vrywording van onderdrukking verteenwoordig sy nog een van Brink se "chain of voices" van slawe wat nie stilgemaak kan word nie.
Die biologiese vader, James, dra twintig jaar lank sonder sy familie se wete aan die beeld van die baba, wat hy net vlugtig in die hospitaal gesien het, maar wat hom genadeloos volg sodat hy jare later ure lank buite laerskole sit en wag in die hoop om haar te herken.
In haar boek skryf sy oor haar eerste gevoelens: "Toe ek uitvind dat ek MIV positief is, het ek gedink ek is sterwend.
Hier word dit egter uitgebou tot die aangrypende verhaal van 'n vrou se hartseer by die afskeid van alles wat bekend is, die moeisame aanpassing in die vreemde en die ontreddering as haar man en twee seuns daar sterf.
Haar will deliver his presentation on Thursday, September 21st at 10:20 am Pacific Time, and again at 11:35 am Pacific Time.