haen


Also found in: Wikipedia.

haen

 (hān, hăn)
v. Scots
Past participle of hae.
References in periodicals archive ?
Nid darlun o ymladd ond o benglog cegrwth, llygadwag, yn ymrithio trwy haen o dywod.
Haen Vice President, Business Development and Investor Relations (310) 826-5648, ext 304 dhaen@cytrx.
Gan fod y castell wedi'i adeiladu ar graig, mae sawl haen o'r gerddi yn raddol yn dringo i fyny'r graig ac yn cael eu cysylltu a'i gilydd gyda grisiau a llwybrau.
Companies need to create an impact by using KPIs and steering tools to support the organization and its strategic goals and by concentrating on developing talent pipelines and shaping organizational behaviors," said Pieter Haen, the past President of the WFPMA.
The event will also feature a performance on Kishwar Naheeds poem Yaey Hum Gunahgaar Aurtain Haen by Feriyal Aslam, dramatic readings of Ismat Chughtaisstories by Feryal Ali Gauhar, English Poetry Recitation, film screening of Lifes Worth LivIng, and Sufi Music by the Rafi Peer Ensemble.
1]ysundregistrene be Haen unilateral option to extend the contract for a further 1 +1 year.
8220;We'll be showing our latest fluid power and power transmission innovations that are driving industry,” said Mike Haen, Gates director of marketing.
Haen will present at the Cowen & Company 33rd Annual Health Care Conference on Monday, March 4, at 4:50 p.
Mae ganddyn nhw haen o groen y tu allan a haenen arall y tu mewn a rwbath sydd nid yn annhebyg i jeli rhwng y ddwy haen, ac mi welwch felly sut mae'r slefrod mr wedi cael yr enw Saesneg - "jellyfish", er nad ydyn nhw'n bysgod.
The lawsuit was filed by Iowa Telecom shareholder Joseph Haen in federal court in Des Moines.
Ibach B, Binder H, Dragon M, Poljansky S, Haen E, Schmitz E, et al.