hanap


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

hanap

(ˈhænəp)
n
an ornately decorated medieval goblet or cup for drinking from
Translations
References in periodicals archive ?
Their gifts of a cotte hardie or a hanap did not create abstract social relations as a market exchange is thought to do - they made social relationships concrete.
Bonoan said she had always wanted to style wakes, but their father once said, 'Maghanapbuhay ka, huwag hanap patay.
Wag na kayong makipagpatintero sa navy ng China dahil di na kayo makapag hanap buhay.
Gustong-gusto nila pag ako 'yung taya tapos uuwi na sila, magsisitulog na, tapos ako hanap nang hanap sa kanila.
Kumakanta po ako sa bar noon, sabi niya, hanap daw po ako ng kasamang tomboy na mga pogi.
Yung mga kababaihan naming hindi talaga pwedeng umalis ng bahay, dahil nag-aalaga ng mga anak, bigyan ng pagkakataon na kahit nag-aalaga sila ng mga anak may chance pa rin silang makapag hanap buhay kahit konti kasi yung konting income na yon nakakadagdag sa kanilang self confidence.
Remember that hearing, mangiyak-ngiyak pa siya nagsabi dun sa Senate na yung mga nasa WPP, kawawa naman tulad daw nya na walang pinagkakakitaan na dahil wala ng hanap buhay dahil under nga dun sa WPP.