handlanger

handlanger

(ˈhændˌlæŋə)
n
1. an unskilled assistant to a tradesman
2. informal a friend; sidekick
[from Dutch]
References in periodicals archive ?
While doing so, David realises what Petrus expects of him: "Petrus needs him not for advice on pipefitting or plumbing but to hold things, to pass him tools--to be his handlanger, in fact" (p.
In haar voorwoord is dit Couzyn se uitgesproke doelstelling om die dominante narratief wat Koos tot 'n handlanger gerelegeer het om te keer en sy plek as selfstandige beeldhouer op te eis.
Na hulle sal dit 'n moedige skrywer of navorser wees wat Koos Malgas in die toekoms weer tot bloot 'n handlanger wil reduseer.
20) Baas se handlanger, Johnnie, verduidelik waarom nie Baas of die sendelinge welkom is in Chisupo se "gebied" nie: ".
Hy vra sy pa se handlanger en regterhand, Herklaas Fretorius, om sy vennoot te word omdat hy self min van boerdery weet.
Jak se funksies word gereduseer tot die van 'n soort "stoetbul" (Van Niekerk 2004: 361) en 'n handlanger in die boerdery.