inspan

(redirected from inspanning)
Also found in: Thesaurus.

inspan

(ɪnˈspæn)
vb (tr) , -spans, -spanning or -spanned
1. to harness (animals) to (a vehicle); yoke
2. to press (people) into service
[C19: from Afrikaans, from Middle Dutch inspannen, from spannen to stretch, yoke; see span1]

inspan


Past participle: inspanned
Gerund: inspanning

Imperative
inspan
inspan
Present
I inspan
you inspan
he/she/it inspans
we inspan
you inspan
they inspan
Preterite
I inspanned
you inspanned
he/she/it inspanned
we inspanned
you inspanned
they inspanned
Present Continuous
I am inspanning
you are inspanning
he/she/it is inspanning
we are inspanning
you are inspanning
they are inspanning
Present Perfect
I have inspanned
you have inspanned
he/she/it has inspanned
we have inspanned
you have inspanned
they have inspanned
Past Continuous
I was inspanning
you were inspanning
he/she/it was inspanning
we were inspanning
you were inspanning
they were inspanning
Past Perfect
I had inspanned
you had inspanned
he/she/it had inspanned
we had inspanned
you had inspanned
they had inspanned
Future
I will inspan
you will inspan
he/she/it will inspan
we will inspan
you will inspan
they will inspan
Future Perfect
I will have inspanned
you will have inspanned
he/she/it will have inspanned
we will have inspanned
you will have inspanned
they will have inspanned
Future Continuous
I will be inspanning
you will be inspanning
he/she/it will be inspanning
we will be inspanning
you will be inspanning
they will be inspanning
Present Perfect Continuous
I have been inspanning
you have been inspanning
he/she/it has been inspanning
we have been inspanning
you have been inspanning
they have been inspanning
Future Perfect Continuous
I will have been inspanning
you will have been inspanning
he/she/it will have been inspanning
we will have been inspanning
you will have been inspanning
they will have been inspanning
Past Perfect Continuous
I had been inspanning
you had been inspanning
he/she/it had been inspanning
we had been inspanning
you had been inspanning
they had been inspanning
Conditional
I would inspan
you would inspan
he/she/it would inspan
we would inspan
you would inspan
they would inspan
Past Conditional
I would have inspanned
you would have inspanned
he/she/it would have inspanned
we would have inspanned
you would have inspanned
they would have inspanned
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Verb1.inspan - attach a yoke or harness to; "inspan the draft animals"
animal husbandry - breeding and caring for farm animals
yoke - put a yoke on or join with a yoke; "Yoke the draft horses together"
harness, tackle - put a harness; "harness the horse"
outspan - remove the yoke or harness from; "outspan the draft animals"
References in periodicals archive ?
En as jy daaroor dink: watter inspanning, watter fanatiese dissipline moet dit nie van 'n held verg om 'n gewone mens met al sy beperkinge, sy onvermoens, sy lafhartighede [.
Dit word 'n inspanning om op 'n konstante basis universele tekens te dekodeer, en kan 'n leser of gehoor vervreem van die uiteindelike realiteit en die boodskap van die teks.
Want hier tussen die digte haselneutbome het sy sopas 'n tweelinkie gekry --ai, die hoop van die trop--en na haar inspanning hulle op 'n kaal rots 15 Agtergelaat.
In terme van die ikoonsoorte wat hierbo onderskei is, sou 'n mens kon se dat die indruk van herhaalde inspanning onderskraag of versterk word deur bepaalde metaforiese verikoniserings.
Net soos die meeste ander mense met outisme, het hulle dit gedoen met 'n reuse hoeveelheid inspanning en energie--elke klein dingetjie wat vir ons (sogenaamde neuro-tipiese persone) natuurlik kom met ons ontwikkeling, of geleer word danksy die voorbeeld van ouers, maats of die gemeenskap, moes deur hulle bewustelik aangeleer en ingeoefen word in verskeie situasies.