instigant


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.instigant - someone who deliberately foments trouble; "she was the instigator of their quarrel"
ringleader - a person who leads (especially in illicit activities)
bad hat, mischief-maker, trouble maker, troublemaker, troubler - someone who deliberately stirs up trouble
References in periodicals archive ?
Latin quotations always correspond to the book and line numbers given after the English translation, "quod petiere, premunt arte faciuntque dolorem / corporis et dentes inlidunt saepe labellis / osculaque adfligunt, quia non est pura voluptas / et stimuli subsunt qui instigant laedere id ipsum / quodcumque est, rabies unde illaec germina surgunt.
6) Micyllus gives it as the second of two ways of construing sollicitant: |De Catone intelligendum vidctur, non de Bruto, ut sis sensus: senatus et consules sollicitant et instigant te, (scilicet Catonem), ut una capessas bellum et arma, quibus si accesseris, iam nemo restabit liber praeter Caesarem, etc.