irade


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

irade

(ɪˈrɑːdɛ)
n
(Historical Terms) a written edict of a Muslim ruler
[C19: from Turkish: will, desire, from Arabic irādah]
References in periodicals archive ?
Ali Kaya, a Turkish national who also came to Turkey with his Kyrgyz wife Irade Decanteyava and daughter Ilayda Kaya, said, "we could not go out during the incidents.
Bundan dolayi gorulen o ki, kendimize ve karsi cinse nasil bakmamiz gerektigi ve gundelik pratikler icinde kullanmamiz gereken her turlu irade ile sahip olmamiz gereken arzular-ve belki de dahasi-dergi kapaklarindaki kadin imajlariyla betimlenen ve surekli olarak yeniden uretilen ataerkil ideolojiyle duzenleniyor.
Buradaki varligimizin serefimizle mutenasip bir surette temadi etmesini, anavatana umum turk gencliginin sarsilmaz bir irade ile bagliligini gormekle iftihar eylemekteyiz.
President Recep Tayyip Erdoy-an was criticized recently for attending the wedding of the AK troll "say-lam irade.
Sonuc olarak SP'li cocuklarda VR'nin potansiyel yarari oldugu, ozellikle motivasyon, ilgi ve irade kullanimi gibi kisisel faktorler uzerine pozitif etkisi oldugunu vurgulamislardir (17).