jinne

(redirected from jirre)

jinne

(ˈjiːnə) or

jirre

interj
South African an exclamation expressive of surprise, admiration, shock, etc
[from Afrikaans]
References in periodicals archive ?
IS" en die spreker byna onwillekeurig wonder: "maar jirre, moet die werklikheid ook adverteer?
en wat telkens moet "kalaa" wanneer die taak vir hom te moeilik word: "Help my, Jirre, vat my".
Die verskyning van Innie skylte vannie Jirre (2001) en Boegoe vannie liefde (2002) is dus nie heeltemal onverwags nie--gesien Du Plessis se kundigheid in verband met taal en sy vroeer belangstelling in Griekwa-Afrikaans.