kathisomania

kathisomania

a mania for sitting.
See also: Manias, Quietude